ŠKODA AUTO podporuje dobročinnou sbírku pro školáky z rodin v tísnivé finanční situaci

26.08.2022

ŠKODA AUTO se spolu s Odbory KOVO Mladá Boleslav připojila k veřejné sbírce pro školáky z rodin ve složité finanční situaci, která byla včera oficiálně zahájena a je součástí dobročinného projektu Boleslavský Ošatník.

Ten zřídilo statutární město Mladá Boleslav pro pomoc všem lidem v nouzi a ve velké míře pomáhá jak občanům z regionu, tak uprchlickým rodinám z Ukrajiny, které zde našly zázemí po vypuknutí války. Zatímco humanitární pomoc byla zaměřena na oblečení, hygienické potřeby a drobné vybavení pro domácnost, současná sbírka se soustředí na potřeby školáků, zejména těch, kteří nastupují do místních škol poprvé.

"ŠKODA AUTO se v České republice dlouhodobě a široce angažuje v pomoci lidem v obtížných životních situacích. V rámci projektu Boleslavský Ošatník proto darujeme školní pomůcky dětem z potřebných rodin. Ve spolupráci s Odbory KOVO, statutárním městem Mladá Boleslav a dalšími partnery chceme dětem pomoci zajistit co nejlepší vzdělávání již v raném věku a položit tak základy pro jejich úspěšnou školní docházku a zdařilý vstup do pracovního života." Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

"Když slyšíme slovo děti, vždy nám při tom naskočí úsměv na tváři. Pro děti vždy uděláme něco navíc, něco hezkého. Proto Odbory KOVO společně se společností ŠKODA AUTO a Nadačním fondem ŠKODA AUTO dětem pomáhají. Chceme jim zachovat dětství, radost, krásu a tak trochu je připravit do života. Proto to budeme dělat vždy." Jaroslav Povšík, předseda podnikové rady Odborů KOVO a místopředseda dozorčí rady ŠKODA AUTO

Sbírka probíhá od včerejšího dne do 4. září 2022 v obchodním centru Olympia v Mladé Boleslavi. Přispěvatelé mohou donést nové i použité školní potřeby jako aktovky, krabičky na svačinu, láhve, obuv pro přezutí a do tělocvičny a další pomůcky, jejichž pořízení představuje zejména pro rodiny prvňáčků značnou finanční zátěž. Školní vybavení je určeno pro rodiny v tíživé životní situaci, děti samoživitelek a samoživitelů i děti z uprchlických rodin. Kontrola a doporučení rodin, které na podporu dosáhnou, probíhá ve spolupráci s místními veřejně prospěšnými organizacemi, Úřadem práce ČR a odborem sociálních služeb.

ŠKODA AUTO se dobročinné pomoci věnuje dlouhodobě, a to jak na republikové úrovni, tak v regionech, kde provozuje své výrobní závody. Vedle intenzivní podpory zdravotních a sociálních služeb během pandemie nemoci covid-19 zajistila rychlou a rozsáhlou finanční i materiální pomoc obyvatelům Ukrajiny.

Automobilka vyslala bezprostředně po zahájení války několik kamionů s humanitárním nákladem přímo na Ukrajinu a celkem na pomoc lidem zasaženým konfliktem uvolnila více než 20 milionů korun. Rodinám uprchlíků společnost pomáhá s ubytováním, vyřizováním víz, poskytováním jazykových a vzdělávacích kurzů či zdravotní péčí.

Prostřednictvím Nadačního fondu automobilka ve spolupráci s Odbory KOVO ve svých regionech dále podpořila nejen sociální začlenění uprchlíků, ale také navýšení kapacit pro vzdělávání dětí a dospělých částkou převyšující 6,5 milionů korun.

Podpora osob v nouzi a znevýhodněných občanů je spolu s pomocí regionům a dobrovolnictvím zaměstnanců pevnou součástí společenské odpovědnosti automobilky ŠKODA AUTO.