ŠKODA AUTO získala Cenu personalistů za nejlepší projekt v oblasti řízení lidských zdrojů v roce 2020

10.12.2020

Společnost ŠKODA AUTO znovu uspěla v soutěži Cena personalistů, kterou pořádá Klub zaměstnavatelů. Výsledky letošního ročníku, poznamenaného dopady nemoci covid-19, se vyhlašovaly neobvyklou formou během prezentace přenášené online na profesní sociální síti LinkedIn. Oblast HR automobilky ŠKODA AUTO získalo za svůj projekt ANTICOVID-19 celkové první místo a také zvláštní cenu věnovanou aktivitám proti šíření pandemie. Po sérii prestižních ocenění, jako je Zaměstnavatel roku nebo Randstad Award, se jedná o další úspěch v oblasti řízení lidských zdrojů.

"Letošní rok prověřil kvůli nemoci covid-19 prakticky všechny firmy, zvláště pokud jde o řízení lidských zdrojů. O to větší máme radost, že projekt společnosti ŠKODA AUTO získal hned dvě ocenění," říká Bohdan Wojnar, člen představenstva automobilky za oblast řízení lidských zdrojů. "Tradiční náplň práce, jako jsou nábory či rozvoj zaměstnanců, museli kolegové rychle rozšířit o nové činnosti na ochranu před koronavirem, což u podniku naší velikosti byla mimořádná výzva."

"Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem zaměstnancům, jak se s nečekanou situací vyrovnali a svým zodpovědným přístupem napomohli vše dobře zvládnout. Zvláštní poděkování patří sociálnímu partnerovi Odborům KOVO a složkám záchranného systému v jednotlivých krajích, od zdravotníků přes hasiče až po policii a pracovníky hygienických stanic," dodává Bohdan Wojnar.

Odborná komunita složená letos z 380 personalistů a HR specialistů hodnotila celkem 18 projektů. Kvůli zpřísňujícím se bezpečnostním opatřením v souvislosti s šířením koronaviru proběhlo vyhlášení na internetu, a to živým přenosem na sociální síti LinkedIn.

Vítězný projekt ANTICOVID-19 se zaměřuje na aktivity, jejichž hlavním cílem je ochránit více než 36 tisíc zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO ve třech závodech v České republice. Jedná se o soubor více než 80 komplexních opatření pro omezení šíření nákazy, ale zahrnuje také činnosti, jako je péče o zaměstnance a provozy nebo humanitární pomoc ohroženým skupinám obyvatel a podpora záchranářů.

Do opatření se zapojila prakticky všechna oddělení automobilky ŠKODA AUTO a k úspěšnému zvládnutí situace velkou měrou přispěl i sociální partner Odbory KOVO. K efektivní realizaci všech kroků pomohla rovněž spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí, Ministerstvem zdravotnictví a koncernem Volkswagen. Součástí projektu bylo zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek, vlastní testování zaměstnanců, informovanost včetně poskytnutí dvou virtuálních klinik a linek pro možnost poradenství a denní reportingový systém, který zajistil rychlejší a přesnější přehled než veřejný systém trasování.

Oceněný projekt ANTICOVID-19 zapadá do široké škály činností, kterými se ŠKODA AUTO od začátku první vlny zapojila do pomoci proti šíření koronaviru. Jako největší poskytovatel mobility v sociálních službách a zdravotnictví věnovala mladoboleslavská automobilka například 100 vozů ŠKODA OCTAVIA v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun organizacím napříč Českou republikou, znevýhodněným dětem poskytla prostředky na nákup technického vybavení pro distanční výuku, pracovníkům v první linii darovala na tři tisíce balíčků s dezinfekcí a osobními ochrannými prostředky.

Pomoc s překonáním následků pandemie zahrnují desítky aktivit. ŠKODA AUTO je spojila pod hlavičku #SKODAAUTOpomaha a blíže je představují internetové stránky www.skodaautopomaha.cz.