Proč používat podlahové značení ve výrobních prostorách?

23.01.2024

Zákon říká, že všechny společnosti zabývající se výrobou a logistikou musí splňovat požadavky týkající se bezpečnostního značení podlah, sloupů, ramp atd. Slouží totiž k bezpečnému pohybu osob a zachování pořádku na pracovišti.

Jak na značení prostor?

Značení podlah napomáhá vytvářet zcela bezpečné pracovní prostředí, neboť označuje uličky, cesty pro chodce a manipulační koridory. Tímto způsobem se jasně oddělí provoz chodců od vozidel při manipulaci ve skladech a logistice. Podlahové značení funguje na podobném principu jako dopravní značení na veřejných komunikacích. Díky nim se zvýší bezpečnost a efektivita práce.

Mějte dodržování předpisů v malíku

Značení výrobních prostor nařizuje směrnice č. 92/58/EHS. Ta říká, že je nutno zaměstnancům v případě potřeby poskytnout bezpečnostní či zdravotní značky. Pokud to vyžaduje ochrana pracovníků, měly by být dopravní trasy manipulačních vozidel označeny kontinuálními pruhy výrazné viditelné barvy. Nejčastěji se používá žlutá a bílá barva v kombinaci s modrou či červenou.

Podlahové značení svépomocí

V případě, že se rozhodnete pro realizaci podlahového značení svépomocí, je třeba si nejprve vyznačit v plánku jednotlivé prostory, o které se bude jednat. Následně rozměříte značení přímo na zemi, kde si označíte začátky a konce čar. Následně pomocí pásky, nástřiku či odolného PVC pásu aplikujete značení dle návodu.

Svěřte se odborníkům

Pokud se nechcete se značením podlah zbytečně trápit, nechte tuto činnost na odbornících. Ti za vás převezmou veškerou starost a odpovědnost za označení výrobních prostor, postarají se rovněž o dopravní označení venkovní. Svou činnost zaměřují též na označování schodišť, nakládacích ramp, podchodů a dalších krizových nebo problematických míst. Ke své práci používají unikátní UV technologie urychlující proces zasychání barev.

komerční sdělení