Mezinárodní organizace chce sjednotit české firmy a zprůhlednit trh s ojetými auty

29.04.2022

Kupci ojetých vozů po celém světě se potýkají se stejným velkým problémem - podvodům ze strany bezskrupulózních prodejců, kteří chtějí na autech za každou cenu co nejvíce vydělat.

Při shánění staršího vozu každou chvíli narazíte na kousek s padělanými dokumenty, přetočeným tachometrem nebo se zatajenými informacemi o vážných skrytých technických problémech.

Právě proto byla založena mezinárodní iniciativa s názvem Association of Automotive Intelligence (AAI), tedy ve volném překladu Sdružení pro informovanost v automobilovém průmyslu. Jejím posláním je boj s podvody a vzdělávání kupců použitých aut s cílem vytvořit mnohem transparentnější trh s ojetinami v pěti evropských zemích - České republice, Maďarsku, Litvě, Polsku a v Rumunsku.

Proč sdružení vzniká?

Nezisková organizace si klade za úkol vypořádat se s výše zmíněnými problémy prostřednictvím lepší informovanosti a vzdělávání kupců.

"Podvodníci si zvykli při prodeji zneužívat ve svůj prospěch převahy, takzvané informační asymetrie - vědí totiž o autech mnohem víc než kupci. Ti jsou velice často dost naivní a nejsou si vůbec vědomi možných komplikací při koupi ojetého vozu, což jim mnohdy ve finále přináší velké zklamání. Máme pocit, že problematice podvodů s ojetinami se nedostává na mezinárodní scéně dostatečné pozornosti, a to nás vedlo k založení AAI," vysvětluje prezident sdružení Matas Buzelis.

Spojení širokého spektra zainteresovaných stran

Sdružení AAI chce spojit všechny, jejichž záměrem je přinést na trhy s ojetými vozy po celém světě více transparentnosti a důvěry. V Česku hodlá kvůli členství v aainteligence.org oslovit všechny zainteresované subjekty od státních institucí přes prodejce ojetých vozů až po firmy, pracující v IT a datovém sektoru automobilového průmyslu.

"Jen pokud se na obranu spotřebitelů spojí síly respektovaných firem a institucí, je šance, že se na trhu s ojetinami něco změní," míní Matas Buzelis.

Nově vytvořená struktura hodlá nasměrovat své úsilí směrem k významným osobnostem v jednotlivých zemích a ke globálním organizacím.

Rozdílné přístupy v každé zemi

Jednotlivé země nedělají dost pro řešení automobilové kriminality, zejména v oblasti přeshraničního obchodu s ojetinami, v němž se objevuje největší počet podvodů - počet aut s přetočeným tachometrem dosahuje až 50 procent, konstatuje prezident AAI. Vlády některých zemí se dokonce ani nepokoušejí kupující ojetin ochránit, což Matas Buzelis ilustruje na perfektním příkladu různých přístupů k problému ze strany jednotlivých členů Evropské unie.

"Srovnání Švédska a Německa mluví samo za sebe. Obě země jsou členy EU, ale co se týče transparentnosti trhu s ojetými vozy, jejich přístupy nemohou být od sebe vzdálenější. Auta, dovážená ze Švédska, mají perfektně doloženou a ověřitelnou servisní historii, zatímco fakta z minulosti vozů z německého trhu jsou většinou potenciálním kupcům nedostupná. Takže kupec ojetiny z Německa podstupuje mnohonásobně vyšší riziko podvodu," varuje Matas Buzelis.

O Německu není řeč náhodou - je to nejvýznamnější evropský vývozce ojetých vozů, a na českém trhu tvoří ojetiny ze sousední země s přehledem největší část dovozů.

Hledání ochrany veřejného zájmu

Každý kupec ojetého auta zažije jednu ze dvou zkušeností - buď je se svou volbou spokojený, nebo naopak zklamaný, když zjistí, že auto má problematickou minulost a bude vyžadovat drahý servis.

Prodejcům takových nekvalitních aut však žádný postih nehrozí. V některých zemích jsou totiž chráněni tím, že státní instituce nedovolují poskytovat jakékoli informace o historii vozidla na základě jeho VIN kódu, přestože by právě to mohlo leccos prozradit o jeho současném technickém stavu.

Hlavním důvodem, proč byl vytvořen koncept "unikátního rodného čísla auta" neboli VIN, je bezpečnost, upozorňuje Matas Buzelis. Jakmile budou mít kupující k dispozici ověřenou historii vozidla, počet podvodů se výrazně sníží.

"Naším cílem je zajištění ochrany veřejného zájmu. A abychom toho dosáhli, musíme se všichni spojit a táhnout za jeden provaz - od státních úřadů přes významné prodejce, IT a datové firmy, působící v oblasti automotive, včetně jejich utajovaných platforem až po startupy a další podniky," uzavírá Matas Buzelis z AAI.

Více informací ohledně sdružení AAI poskytne:
Matas Buzelis
Prezident AAI