Bezpečně na prázdniny

27.06.2021

Blíží se dva nejoblíbenější měsíce v roce pro děti školou povinné. Každoročně však policejní statistiky dokládají, že právě v červenci a v srpnu roste riziko dopravních nehod s účastí dětí.

Děti jsou v silničním provozu nejohroženější skupinou, a proto by jejich rodiče neměli dopravní výchovu s ohledem na blížící se letní prázdniny podcenit. Před prázdninovým dobrodružstvím, by rodiče měli dětem připomenout například základy bezpečného chování v silničním provozu. Tým silniční bezpečnosti připravil souhrn toho, co je nutné s dětmi probrat, tak aby nadcházející dny byly bezpečné.

Malí chodci

Děti se během prázdnin mnohem více pohybují pěšky a v provozu na ně číhá spousta nebezpečí. Především proto, že jako chodci nejsou chráněni žádným štítem. Střet s vozidlem může skončit s fatálními následky.

"Učte děti od mala, jak se správně pohybovat v provozu, upozorňujte je na rizikové situace, tak postupně získají praxi. Nejdůležitější však je být jim dobrým vzorem. Děti napodobují chování svých rodičů, když se na přechodu nerozhlédnete vy, nemusí to příště udělat ani oni," říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Děti uvažují jinak, nedokážou odhadnout rychlost auta, bezpečnou vzdálenost nebo krizová místa.

Zkontrolujte dětem jízdní kolo

Prvním dopravním prostředkem dětí bývá odrážedlo, koloběžka nebo jízdní kolo. U těch, kteří mají tento sport rádi, se dá předpokládat, že se jízdou na kole během prázdnin zabaví. Kromě obecně platných pravidel je třeba pamatovat na to, že na projížďku po silnici mohou vyrazit děti mladší 10 let pouze s doprovodem osoby starší 15 let. Toto omezení se však nevztahuje pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné či pěší zóně. Ze zákona musí cyklista mladší 18 let za jízdy vždy použít ochrannou přílbu.

"Přilba musí být na hlavě řádně nasazena a připevněna, musí dítěti sedět, aby ho v krizových situacích ochránila. Při zapínání přilby bychom neměli opomenout správné seřízení řemínků kolem uší a pod bradou," doplňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Pozor, dítě v autě

Ačkoliv se mnozí domnívají, že s dospělými se dětem nemůže nic stát, opak je pravdou. Podle statistik je pro ně riziková jízda autem, tedy když cestují jako spolujezdci s plnoletou osobou. Řidiči musí dbát na to, aby dítě nižší 150 cm nebo lehčí 36 kg bylo vždy přepravováno ve vhodné autosedačce, která odpovídá jeho výšce a hmotnosti. Děti by si měli při cestování krátit cestu například slovní hrou s rodiči nebo poslechem pohádky či hudby. Určitě dětem při cestování nepatří do ruky tablet či mobilní telefon.

Projekt Markétina dopravní výchova nabízí výukový a současně zábavný materiál pro nejmenší. Upozorňuje na důležitost ochranných pomůcek při cyklistice nebo na nebezpečí, které hrozí při hrách v blízkosti pozemních komunikací. Je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

TZ PROTEXT